มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

" ความรู้คู่ความสุข "

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ในหัวข้อ “From Disruptive to Post Covid-19 :
New Landscaps and Sustainable Development for Thailand"
ณ ห้อง 6-200 อาคารพิฆเณศ Student Center
(ตึก 6 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต
28 มกราคม 2565


น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

ร่วมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม ด้วยสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

12 สิงหาคม 2564  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
............................................

การประชุมแห่งชาติครั้งที่ 2

สรุปรายงานการประชุม

ล็อคอินผ่าน Google drive

แถลงสิงห์สยามโพลครั้งที่3

หัวข้อ สถานการณ์ความต้องการวัคซีนในประเทศไทย  ผ่าน Facebook live วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30

งานแถลงผลการวิจัยระดับมหาบัณฑิต 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทางทีมงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยังคงลุยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้เข้าพบอาจารย์ฝ่านแนะแนวการศึกษาต่อ 

 1. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
 2. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

พันธมิตรทางวิชาการ

คณบดี และ คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมหารือกับคณบดีและคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน( MOU) 09/03/64

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

(08-09/03/64) ทีมงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ 

 • โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (จังหวัดชลบุรี)
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล   (จังหวัดชลบุรี)

แถลงผลสิงห์สยามโพลครั้งที่2

พบกับการแถลงผลโพลในหัวข้อ สถานการณ์โควิด19 ระลอก2 กับการเมือง 2564 ดูคลิปย้อนหลัง และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์สฃนักข่าวต่างๆ ได้ดังนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แนะแนวหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามวันที่สอง (19/02/64) จังหวัดสระบุรี

 • โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • โรงเรียนแก่งคอย
 • โรงเรียนหินกองวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทีมงานคณะรัฐศาสตร์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันแรก 18/02/64 โดยมีรายชื่อดังนี้

 • รร.เทพศิรินทร์พุแค
 • รร.สุธีวิทยา
 • รร.พระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”
 • รร.บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
 • รร.หนองโดนวิทยา
 • รร.หนองแซงวิทยา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 17/02/64 ทีมคณะรัฐศาสตร์ลงพื้นที่แถบจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับ

 • รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รร.วัดทรงธรรม
 • รร.ป้อมนคาราช
 • รร.วิสุทธกษัทรตรี
 • รร.บางประกอก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม